PACZKI, TRANSPORT, PRZEPROWADZKI

+44 7955 935836, +48 505 433 388

Regulamin

6. Reklamacje i odszkodowania

6.1. West- Trans ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w czasie od jej odbioru od Nadawcy do momentu jej doręczenia Odbiorcy.

6.2. Maksymalna kwota odszkodowania, jaką Zleceniobiorca może wypłacić za szkody wynikłe z tytułu nienależytego wykonania usługi nie może przekroczyć 200 Funtów za pojedynczą paczkę. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wycenione powyżej tej kwoty, a Zleceniodawca godzi się na to składając zamówienie.

6.3. W przypadku utraty, ubytku, bądź uszkodzenia przesyłki West- Trans ponosi odpowiedzialność materialną za koszty ewentualnej naprawy lub odkupienia przesyłki, nie większą jednak niż 200 Funtów, co stanowi górną granicę kwoty odpowiedzialności.

6.4. West-Trans nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy, jak i osób trzecich.

6.5. Reklamacje dotyczące uszkodzenia powinny zostać zgłoszone telefonicznie w terminie do 2 dni od momentu doręczenia przesyłki, a w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia przesyłki przez Zleceniobiorcę w przypadku jej utraty.

6.6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

- numer przesyłki i kopię listu przewozowego;

- kopię protokołu szkody;

- dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (poświadczające zakup oryginały faktur VAT, rachunki, paragony, bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, kalkulacje kosztów wytworzenia);

- numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić ewentualne odszkodowanie.

6.7. Reklamacja rozpatrzona zostaje w ciągu 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowej reklamacji.

6.8. Za niewniesione uznaje się reklamacje zgłoszone po określonym terminie, reklamacje niespełniające warunków, uzupełnione po terminie bądź reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną.

POLSKA - ANGLIA - POLSKA

PRZEWÓZ PACZEK, TRANSPORT

Sprawdź nasze trasy

... czyli dokąd docieramy
oraz terminy wyjazdów

Zamów kuriera

On-line

Usługa pozwalająca na zamówienie naszego kuriera w dowolnej chwili bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić i przesłać do nas formularz a my skontaktujemy się z Tobą we wskazanych godzinach w celu omówienia szczegółów zlecenia.

Szczegóły...

-5% PROMOCJA

*dla stałych klientów

Każda osoba, która skorzysta ponownie z naszych usług otrzymuje u nas status stałego klienta, który uprawnia ją do skorzystania z 5% zniżki na wszystkie, wysyłane z naszą pomocą paczki.

Szczegóły...

Opinie

Przeprowadzka-jak ja się bałam tego dnia... Musieliśmy zmienić miejsce zamieszkania ze środkowej Anglii na Południowe Niemcy. Przyjechali, załadowali, przewieźli. Już zdarzyłam polecić tą firmę reszcie znajomych a moja kreatywna córeczka ułożyła krótki wierszyk...

Marta z rodziną

więcej opinii

Kontakt

WEST-TRANS

WEST TRANS
ul. Warszawska 34
26-900 Kozienice
POLSKA

infolinia.:


+48 505-433-388

kurier:

+48 693-589-779

email: biuro@west-trans.eu
 

OC Przewoźnika: 908511672396

Nr konta 

BANK PEKAO S.A.

02 1240 1994 1111 0000 2459 5706

 

© 2021 WEST-TRANS - Przesyłki kurierskie Polska - Anglia - Polska, transport paczek. Wszelkie prawa zastrzeżone. budowa stron internetowych